เชิญร่วมเปลี่ยนภาพโปรไฟล์นับถอยหลังสู่งาน 25 ปี สกว.

ร่วมนับถอยเหลังสู่งาน 25 ปี สกว.

เรียนเชิญประชาคมวิจัย สกว.ทุกท่าน ร่วมกันเปลี่ยนภาพโปรไฟล์นับถอยหลังสู่งาน 25 ปี สกว. ซึ่งมีกำหนดจัดงาน ในวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน # TRFanniversary #สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 123 หมู่ 16
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043 203176 โทรสาร 043 203177
อีเมล์ : info.orakku@gmail.com