กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Division of Research Administration.)

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 (Building2, 2nd Floor,Office of the President., Khon Kaen University)

โทร. 0-4320-3178 (Tel. 0-4320-3178)

kkurj@kku.ac.th

https://www.facebook.com/kkuora